O službách MSP

Managed Service Provider (MSP)

termín MSP označuje firmu, ktorá na diaľku spravuje IT infraštruktúru zákazníkov, servery, pracovné stanice a ďalšie IT zariadenia. Súčasťou správy je automatizovaný monitoring. Služby sú poskytované na základe MSP zmluvy, cena je stanovená formou predplatného, ktoré je vypočítané podľa počtu a druhu spravovaných zariadení. Služby sú poskytované v súlade so smernicou GDPR, čo popisuje samostatná zmluva o ochrane osobných údajov.